Kulturministerns svar till Dansbandssidan.com

Igår runt 19.00 fick Dansbandssidan.com ta emot svaret från regeringskansliet angående mitt brev om namninsamlingen för att "Rädda Dansbandskulturen". Här nedanför kan ni ta del av svaret. Det framgår ingenstans i detta brev angående min namninsamling och dessutom är det samma svar som dom Svenska dansbanden fick samt som privatpersoner har fått när dom skrivit in, alltså ett standardsvar. 

/ Christian på Dansbandssidan.com 


Hej Christian!
 
Tack för ditt mail till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Jag har blivit ombedd att svara er och vill inleda med att beklaga att svaret har dröjt.
 
Tack för att du informerar oss om läget för Sveriges Dansband. Vi har stor förståelse för den oro ni känner i den rådande stunden och hur ansträngande situationen är för många just nu. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind har under de senaste veckorna träffat företrädare för kultursektorn som vittnar om stora svårigheter - inte minst för egenföretagare och frilansare inom kulturområdet.
 
För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusets utbrott har regeringen presenterat ett antal ekonomiska åtgärder. Bland annat får små och stora aktörer inom kulturområdet 500 miljoner extra i stöd och regeringen har också presenterat ett krispaket för svenska småföretag. Regeringskansliet och berörda myndigheter arbetar just nu under högtryck för att få alla detaljer kring stödens omfattning och utformning på plats. Beslutet om hur stöden fördelas finns nu att läsa på vår webbplats www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/ och påwww.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-covid-19/ kan du läsa om de generella krispaket som riktar sig till svenska småföretag.
 
Dessa åtgärder är inte på något sätt en slutpunkt. Regeringen följer utvecklingen mycket noga och undersöker även fler förslag till vidare åtgärder. När besluten har fattats kommer det att publiceras på vår webbplats www.regeringen.se.
 
Därutöver har Stockholms stad skapat en ny krisfond till kulturlivet
•                     www.svt.se/kultur/stockholm-stad-skapar-ny-krisfond-till-kulturlivet
•                     https://foretagsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer/kulturstod/konstnarlig-produktion-och-kulturarrangemang/
 
Vill ni ta del av mer information och råd om det nya coronaviruset under regeringens samlade informationssida gör ni det här:
•                     www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/
•                     www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/rad-och-information-gallande-det-nya-coronaviruset---lankar-till-myndighetssidor/
 
Lycka till!

Bästa hälsningar
Sookia

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter